چچ

مقدمه‌ای بر بدنه دانش معماری کسب‌وکار (BIZBOK)

عنوان مقاله: مقدمه‌ای بر بدنه دانش معماری کسب‌وکار

نویسنده: زهره حسنی، مینا رنجبرفرد

سال انتشار: 1400

خلاصه:

پیکره دانش BIZBOK شامل مجموعه اصلی مفاهیم و فرآورده‌های معماری کسب‌وکار است که هر سازمانی را قادر به ایجاد، برقراری ارتباط و مدیریت معماری کسب‌وکار مربوطه خود می‌سازد. انجمن معماری کسب وکار، حامی راهنمای BIZBOK، این راهنما را به عنوان استاندارد در حال ظهور برای ایجاد، گسترش و استفاده از معماری کسب‌وکار در یک سازمان ترویج می‌دهد.

این مقاله که در شماره اخیر «گزارش کامپیوتر» منتشر شده است، به معرفی راهنمای BIZBOK پرداخته و بخش‌های اصلی آن شامل، پایگاه دانش معماری کسب‌وکار، طرح‌های معماری کسب‌وکار و سناریو‌های معماری کسب‌وکار را شرح می‌دهد.

مقاله را از فایل پیوست دانلود کنید.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: