چچ

معرفی گروه تخصصی

«گروه تخصصی معماری سازمانی» انجمن انفورماتیک ایران به منظور گسترش مفاهیم، چارچوب‌ها، روش‌ها و اصول معماری سازمانی تشکیل شده است. ماموریت این گروه تخصصی، ایجاد هم‌­افزایی و افزایش سرمایه اجتماعی در بین فعالان و علاقه‌مندان به معماری سازمانی از طریق تولید، انتشار و اشتراک دانش به­‌صورت جمعی در قالب یکی از گروه­‌های تخصصی انجمن انفورماتیک ایران است. هدف از تشکیل این گروه، شناسایی و گردآوری فعالان و علاقه­‌مندان به پژوهش و کاربردهای معماری سازمانی، تولید، انتشار و اشتراک دانش تخصصی و محتوای ترویجی-آموزشی در این حوزه، و زمینه­‌سازی برای ایجاد یک تشکل حرفه‌­ای-تخصصی مستقل برای معماری سازمانی می‌باشد.

معرفی گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران

«گروه تخصصی معماری سازمانی» انجمن انفورماتیک ایران به منظور گسترش مفاهیم، چارچوب‌ها، روش‌ها و اصول معماری سازمانی تشکیل شده است. ماموریت این گروه تخصصی، ایجاد هم‌­افزایی و افزایش سرمایه اجتماعی در بین فعالان و علاقه‌مندان به معماری سازمانی از طریق تولید، انتشار و اشتراک دانش به­‌صورت جمعی در قالب یکی از گروه­‌های تخصصی انجمن انفورماتیک ایران است. هدف از تشکیل این گروه، شناسایی و گردآوری فعالان و علاقه­‌مندان به پژوهش و کاربردهای معماری سازمانی، تولید، انتشار و اشتراک دانش تخصصی و محتوای ترویجی-آموزشی در این حوزه، و زمینه­‌سازی برای ایجاد یک تشکل حرفه‌­ای-تخصصی مستقل برای معماری سازمانی می‌باشد.

گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران با مشخصات زیر تشکیل شده است:

برنامه‌ها:

 • فراخوان و جذب متقاضیان همکاری
 • تولید محتوا برای سایت انجمن (زیرسایت تخصصی گروه)
 • برگزاری وبینارهای ترویجی و تخصصی
 • مشارکت در انتشار ماهنامه انجمن
 • برگزاری گردهمایی­‌های ادواری
 • طراحی و ارائه دوره­‌های آموزشی تخصصی

مخاطبان گروه:

 • اعضای حقیقی و حقوقی انجمن انفورماتیک
 • مدیران و کارشناسان حوزه‌های فناوری اطلاعات، بهبود روش‌ها و مدیریت فرآیند در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی
 • دانشجویان معماری سازمانی، مهندسی نرم‌افزار، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت راهبری خدمات فناوری اطلاعات و گرایش‌های مرتبط
 • دانشجویان مهندسی صنایع، مدیریت صنایع و علاقه‌مندان به مدیریت فرآیند، معماری سازمانی و معماری کسب‌وکار

برخی محورها و تمرکز موضوعات موردبحث گروه:

 • مفاهیم، چارچوب‌ها، جایگاه سازمانی و راهبری معماری سازمانی (EA Governance)
 • معماری سازمانی به‌عنوان راهکار همسوسازی فناوری اطلاعات با اهداف و استراتژی‌های کسب‌وکار
 • آخرین وضعیت، چالش‌ها، موانع و مشکلات و روند پروژه‌های معماری سازمانی در کشور و در دنیا
 • ارتباط معماری سازمانی و دولت‌داری الکترونیکی (e-Governance)
 • ارتباط معماری سازمانی و ERP، BPM، حاکمیت فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات IT و ...
 • مدیریت سبد طرح‌های فناوری اطلاعات (IT Portfolio Management) و مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
 • روش‌ها و متدهای ارزیابی بلوغ سازمان
 • ابزار، زبان و استانداردهای مدل‌سازی معماری سازمانی
به ما بپیوندید

آدرس کوتاه شده: