چچ

آیا معماری سازمانی، موضوعی مربوط به فناوری اطلاعات است؟

معماری سازمانی که در اصل برای برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی در مقیاس سازمانی طراحی شده بود، به‌تدریج در حوزه‌های دیگر فناوری اطلاعات نیز به‌کار گرفته شده و امروزه حتی در زمینه‌ای فراتر از حوزه IT (به‌عنوان مثال برنامه‌ریزی استراتژیک سازمانی، بهبود و بازمهندسی فرآیندها، مدیریت تغییر و تحولات سازمانی و ...) نیز کاربرد دارد. همچنین کاربست این روش به‌عنوان یک فرآیند عمومی در همه سازمان‌های بزرگ و متوسط به‌رسمیت شناخته شده است.

بنابر دیدگاهی که در سال­‌های اخیر بین فعالان معماری سازمانی پذیرفته شده است، محدوده معماری سازمانی صرفاً فناوری اطلاعات نیست، بلکه هر جا تغییر و تحولی در سازمان باید اتفاق بیافتد، مدیریت آن تغییر باید با کمک معماری سازمانی انجام شود.

آدرس کوتاه شده: