جمعه, ۰۴ تیر ۱۴۰۰ ۲۰:۱۵ ۲۰۳۵
طبقه بندی: اخبار داخلی
چچ

وبینارهای ماهانه 1400 گروه تخصصی معماری سازمانی

تیرماه- بهمن ماه 1400

وبینارهای ماهانه 1400 گروه تخصصی معماری سازمانی

فهرست وبینارهای ماهانه 1400 گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران منتشر شد:

برنامه‌ریزی قابلیت‌مبنا: پیشنهاد یک طرح پژوهشی

رضا کرمی- شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان

تیرماه 1400

روندهای نو در معماری داده و اطلاعات

حمیدرضا اقیری- شرکت خدمات انفورماتیک

مردادماه 1400

یکپارچه‌سازی سازمانی در معماری میکروسرویس

دکتر شهرام جلالی‌نیا- شرکت co-operators کانادا

شهریورماه 1400

پیکره دانش معماری سازمانی

امیر مهجوریان- شرکت کاریز سامانه

مهرماه 1400

روش‌های غیرحاکمیتی برای استقرار معماری سازمانی

دکتر کاظم حاکی- دانشگاه St Gallen سوئیس

آبان ماه 1400

معماری سازمانی و تحول دیجیتال در بانکداری

مرتضی علاالدینی

دانشگاه Grenoble فرانسه

آذرماه 1400

مدل‌های بلوغ مدیریت و راهبری معماری سازمانی

ایمان مهدوی و طاهره فرخی- شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان

دی ماه 1400

معماری سازمانی در چارچوب COBIT

وحید آخوندی- مرکز آمار ایران

بهمن ماه 1400

منبع:
آدرس کوتاه شده: