چهارمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

چهارمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

تاریخ برگزاری 21-22 آبان 1399

پنجشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۱۵ ۲۴۶۹
چهارمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

چهارمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

تاریخ برگزاری: ۲۰ آبان تا ۲۱ آبان ۱۳۹۹ دانشگاه برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران

پنجشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۱۵ ۲۶۳۵
آخرین اخبار